• Trà Vinh hỗ trợ nông dân xã đảo tăng giá trị lúa hữu cơ

    Vụ lúa Thu Đông 2021, diện tích lúa hữu cơ đạt chuẩn quốc tế ở 2 xã đảo Long Hòa và Hòa Minh của huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh tiếp tục bị thu hẹp. Nông dân 2 địa phương này chỉ xuống giống 65 ha; giảm 40 ha so với vụ trước và giảm khoảng 160 ha so với vụ Thu Đông 2017.

    10:20 | 08-10-2021 | Kinh nghiệm làm ăn