• Sức sống mới trên bản Chu Va ở Lai Châu

    Sau gần 4 năm xảy ra sự cố lật cầu treo Chu Va 6 tại xã Sơn Bình, huyện Tam Đường (Lai Châu), gia đình của các nạn nhân đã được giúp đỡ và hỗ trợ kinh phí nên đã vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế để ổn định đời sống.

    11:01 | 27-02-2018 | Xã hội