• Tạo sức bật cho làng nghề truyền thống

    Theo kết quả khảo sát của Sở Công thương tỉnh Trà Vinh, bằng các nguồn vốn thực hiện Đề án bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống, tỉnh Trà Vinh đã hỗ trợ cho 3 làng nghề tiểu thủ công nghiệp của đồng bào Khmer ở huyện Trà Cú, gồm: làng nghề Đại An, làng nghề Hàm Giang và làng nghề dệt chiếu Hàm Tân phát triển sản xuất.

    13:00 | 06-01-2019 | Đặc sản địa phương

  • Người Ra Glai

    Người Ra Glai đã sinh sống lâu đời ở vùng miền Nam Trung bộ. Người Ra Glai ở trong vùng núi và thung lũng có độ cao từ 500-1000m, tập trung ở các huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận), Bắc Bình (Bình Thuận) và một số nơi thuộc Phú Yên, Khánh Hoà, Lâm Ðồng. Trước đây, họ ở nhà sàn. Hiện nay, nhà đất đã khá phổ biến.

    20:18 | 04-04-2017 | 54 dân tộc Việt Nam