• Lễ buộc chỉ tay của tộc người Khùa

    Năm nào cũng vậy, chỉ sau Tết Nguyên đán ít ngày, đồng bào Khùa ở hai xã Dân Hoá và Trọng Hoá, huyện Minh Hoá (tỉnh Quảng BÌnh), một trong 4 tộc người thuộc dân tộc Bru-Vân Kiều, tưng bừng tổ chức lễ Rít-choọ-ati (buộc chỉ tay)- một mỹ tục truyền thống gắn kết giữa mỗi cá nhân với dòng tộc, cộng đồng tộc người và với thế giới tâm linh. Nếu như người miền xuôi, hàng năm có lễ Tết, thì đồng bào Khùa có lễ Rít -choọ- ati, đây là lễ lớn nhất được tổ chức trong năm.

    22:08 | 03-11-2016 | 54 dân tộc Việt Nam