• Giới thiệu việc làm cho hơn 600 lao động tại hai huyện khó khăn của Kon Tum

    Trong hai ngày 24 và 25/8, Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum tổ chức phiên giao dịch việc làm cho hơn 600 người lao động, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số tại hai huyện khó khăn, hưởng chính sách 30a của Chính phủ là Tu Mơ Rông và Kon Plông.

    07:25 | 26-08-2023 | Xã hội

  • Đẩy mạnh giới thiệu việc làm cho người lao động sau dịch COVID-19 ở Kon Tum

    Năm 2022, UBND tỉnh Kon Tum giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương trong tỉnh giải quyết việc làm cho 6.200 lao động tại địa phương; trong đó, chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số. Trong bối cảnh nhiều công ty, doanh nghiệp ở các tỉnh, thành phố phía Nam như Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai...có nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông với số lượng lớn, các cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum đang đẩy mạnh các hoạt động giới thiệu, tư vấn cho người lao động tìm được việc làm sau đại dịch COVID-19.

    08:05 | 02-03-2022 | Xã hội