• Xử lý vi phạm về động vật hoang dã (Bài cuối)

    Thời gian qua, các cơ quan chức năng của Việt Nam xác định tình trạng buôn bán, tiêu thụ trái pháp luật mẫu động vật hoang dã là một trong những thách thức nghiêm trọng đối với việc bảo tồn đa dạng sinh học.

    14:00 | 19-02-2023 | Xã hội