• Bảo tồn các loài gà quý hiếm tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu

    Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu (Thanh Hóa) đang triển khai dự án “Điều tra, đánh giá hiện trạng và bảo tồn các loài gà nguy cấp, quý hiếm thuộc họ Trĩ tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu (2021-2023)” nhằm xác định sự phân bố quần thể, sinh cảnh sống, các mối đe dọa, từ đó đề xuất giải pháp bảo tồn.

    08:03 | 19-02-2023 | Xã hội

  • Giới thiệu 4 loại gà quý hiếm trong bộ tem "Gà bản địa Việt Nam"

    Nhằm giới thiệu sự đa dạng sinh học, góp phần tuyên truyền bảo tồn một số loài gà thuần chủng của Việt Nam, phục vụ việc phát triển kinh tế vùng miền, Bộ Thông tin và Truyền thông dự kiến sẽ phát hành bộ tem “Gà bản địa Việt Nam” vào ngày 25/8.

    16:23 | 23-08-2021 | Văn hóa