• Trồng bơ ở Đắk Lắk cho hiệu quả kinh tế cao

    Những năm gần đây, giá bơ quả trên thị trường tăng cao và ổn định  nên nhiều hộ đồng bào ở tỉnh Đắk Lắk đã đầu tư phát triển loại cây ăn trái đặc sản này.

    15:19 | 08-04-2015 | Kinh nghiệm làm ăn