• Thực hành Then được vinh danh Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại

    Ngày 12/12/2019, tại Phiên họp Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 14 của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) diễn ra tại Bogotá, Colombia, di sản Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam chính thức được UNESCO ghi danh tại Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, góp phần khẳng định bản sắc văn hóa phong phú của dân tộc Việt Nam.

    13:00 | 01-02-2020 | Văn hóa

  • Bảo vệ và phát huy giá trị Di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt”

    Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt mang nhiều giá trị nổi bật, thể hiện truyền thống yêu nước, tinh thần hòa hợp, sự sáng tạo văn hóa... đáp ứng các tiêu chí và đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tuy nhiên, để bảo vệ, phát huy giá trị tốt đẹp của di sản này cùng với ngăn ngừa, loại bỏ các hủ tục, hành vi lợi dụng, thương mại hóa làm biến tướng di sản để trục lợi, bên cạnh nỗ lực của cơ quan chức năng, các địa phương, cần sự chung tay của cộng đồng - chủ thể sáng tạo di sản...

    14:53 | 02-04-2017 | Văn hóa