• Bảo tồn và phát huy giá trị di sản âm nhạc Chăm

  Văn hóa phi vật thể của dân tộc Chăm rất phong phú và đa dạng với 72 loại hình lễ và hội, trong đó có múa và hát. Nhiều loại hình dân ca, dân vũ, anh hùng ca… gắn liền với tín ngưỡng, đời sống của đồng bào và có tính nghệ thuật cao.

  13:00 | 17-03-2019 | Văn hóa

 • Bảo tồn các di sản âm nhạc cổ truyền trong đời sống văn hóa các dân tộc

  Điện Biên là tỉnh miền núi, nằm phía Tây Bắc của Tổ quốc, có 19 cộng đồng dân tộc sinh sống. Trải qua những thăng trầm của tiến trình lịch sử, mỗi cộng đồng dân tộc nơi đây đã tạo dựng được sắc thái âm nhạc riêng, sáng chế ra các nhạc cụ khác nhau góp phần tô điểm thêm cho bức tranh đa dạng về màu sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam.

  08:39 | 29-10-2018 | Văn hóa

 • Hội thảo về bảo tồn và phát huy các giá trị di sản âm nhạc của đồng bào Chăm

  Ngày 8/8, tại Ninh Thuận, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội thảo khoa học về bảo tồn và phát huy các giá trị di sản âm nhạc của đồng bào Chăm. Hội thảo là dịp để các nhà quản lý văn hóa, các nhà khoa học, các nghệ nhân cùng bàn luận, tìm giải pháp nhằm gìn giữ,phát huy các giá trị di sản âm nhạc đồng bào Chăm trước xu thế hội nhập.

  15:15 | 08-08-2018 | Văn hóa

 • Bảo tồn di sản âm nhạc cổ truyền của các dân tộc thiểu số ở vùng núi phía Bắc

  Ngày 10/5, tại thành phố Điện Biên Phủ, Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo tồn di sản âm nhạc cổ truyền của các dân tộc thiểu số ở vùng núi phía Bắc Việt Nam-Chính sách và thực tiễn”. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch thực hiện đề tài nghiên cứu cấp quốc gia “Những giải pháp cấp bách nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản âm nhạc cổ truyền của các dân tộc thiểu số Việt Nam”, giai đoạn 2016-2020.

  16:55 | 10-05-2018 | Văn hóa

 • Bảo tồn di sản âm nhạc cổ truyền của các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên và Trung Bộ

  Ngày 10/4, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Viện Âm nhạc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội thảo khoa học “Bảo tồn di sản âm nhạc cổ truyền của các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên và Trung bộ - Chính sách và thực tiễn”. Hội thảo nằm trong kế hoạch thực hiện đề tài nghiên cứu cấp quốc gia “Những giải pháp cấp bách nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản âm nhạc cổ truyền của các dân tộc thiểu số Việt Nam”.

  09:19 | 11-04-2018 | Văn hóa