• Bàn cách diệt rầy hại lúa

    Những năm gần đây ở miền Bắc, tập đoàn rầy đã gây hại không chỉ trong vụ xuân mà còn trong cả vụ mùa (gây cháy rầy; lây lan dịch bệnh lùn sọc đen).

    16:08 | 08-10-2018 | Kinh nghiệm làm ăn