• Dự án 600 Phó Chủ tịch xã: Những hạt giống đỏ trên vùng đất khó (Bài 5)

  Ươm trên những vùng đất cằn, gần 600 trí thức trẻ - những hạt giống đã nảy mầm, sinh sôi từ Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND xã thuộc 64 huyện nghèo (Dự án 600 Phó Chủ tịch xã) đã mang lại sắc thái mới cho miền sơn cước. Họ thực sự là những hạt giống đỏ trên vùng đất khó.

  06:39 | 30-08-2017 | Chính sách

 • Dự án 600 Phó Chủ tịch xã: Những hạt giống đỏ trên vùng đất khó (Bài 4)

  Ươm trên những vùng đất cằn, gần 600 trí thức trẻ - những hạt giống đã nảy mầm, sinh sôi từ Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND xã thuộc 64 huyện nghèo (Dự án 600 Phó Chủ tịch xã) đã mang lại sắc thái mới cho miền sơn cước. Họ thực sự là những hạt giống đỏ trên vùng đất khó.

  20:00 | 29-08-2017 | Chính sách

 • Dự án 600 Phó Chủ tịch xã: Những hạt giống đỏ trên vùng đất khó (Bài 3)

  Ươm trên những vùng đất cằn, gần 600 trí thức trẻ - những hạt giống đã nảy mầm, sinh sôi từ Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND xã thuộc 64 huyện nghèo (Dự án 600 Phó Chủ tịch xã) đã mang lại sắc thái mới cho miền sơn cước. Họ thực sự là những hạt giống đỏ trên vùng đất khó.

  14:46 | 29-08-2017 | Chính sách

 • Dự án 600 Phó Chủ tịch xã: Những hạt giống đỏ trên vùng đất khó (Bài 2)

  Ươm trên những vùng đất cằn, gần 600 trí thức trẻ - những hạt giống đã nảy mầm, sinh sôi từ Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND xã thuộc 64 huyện nghèo (Dự án 600 Phó Chủ tịch xã) đã mang lại sắc thái mới cho miền sơn cước. Các em thực sự là những hạt giống đỏ trên vùng đất khó.

  13:49 | 28-08-2017 | Chính sách

 • Dự án 600 Phó Chủ tịch xã: Những hạt giống đỏ trên vùng đất khó (Bài 1)

  Ươm trên những vùng đất cằn, gần 600 trí thức trẻ - những hạt giống đã nảy mầm, sinh sôi từ Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND xã thuộc 64 huyện nghèo (Dự án 600 Phó Chủ tịch xã) đã mang lại sắc thái mới cho miền sơn cước. Các em thực sự là những hạt giống đỏ trên vùng đất khó.

  08:34 | 28-08-2017 | Chính sách

 • Dự án 600 Phó Chủ tịch xã tại Lào Cai: Sẽ bố trí "đúng người, đúng việc" nhằm trọng dụng tất cả các đội viên có năng lực, tâm huyết

  Trong 5 năm Lào Cai thực hiện dự án thí điểm tuyển chọn 600 tri thức trẻ về làm Phó Chủ tịch UBND xã, 32 đội viên của dự án đã hoàn thành nhiều mô hình phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả. Không chỉ phát huy được năng lực chuyên môn, các đội viên đã thể hiện được vai trò, trách nhiệm của Phó Chủ tịch UBND xã trong việc tham gia xây dựng tổ chức và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình kế hoạch của dự án.

  15:25 | 28-06-2017 | Chính sách

 • Dự án 600 Phó Chủ tịch xã có tác động tích cực

  Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND xã thuộc 64 huyện nghèo (gọi tắt là Dự án 600 Phó Chủ tịch xã) được triển khai tại 21 huyện của 5 tỉnh khu vực Tây Bắc gồm Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai và Yên Bái. Sau 5 năm triển khai, điểm đáng ghi nhận là cấp ủy, chính quyền các tỉnh trong khu vực rất quan tâm và ủng hộ chủ trương tăng cường trí thức trẻ về làm Phó Chủ tịch xã theo mục tiêu của Dự án, tạo điều kiện cho các đội viên thực hiện nhiệm vụ.

  16:37 | 23-05-2017 | Chính sách