• Lần đầu thí điểm bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại huyện khó khăn

    Ngày 28/6, Bộ Y tế phối hợp với UBND tỉnh Lào Cai tổ chức lễ bàn giao bác sỹ trẻ tình nguyện khóa đầu tiên về công tác tại vùng khó khăn thuộc Dự án “Thí điểm đưa bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo trên cả nước)”. Đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Uỷ ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội tham dự lễ bàn giao.

    15:22 | 28-06-2017 | Xã hội