• Dự án đê biển Vũng Tàu – Gò Công trong chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu

    Ngày 06/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Địa chất, Nước và Môi trường phối hợp với Hội Thủy lợi Việt Nam, Hội Địa chất thủy văn Việt Nam và Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Hoàng Gia tổ chức hội thảo khoa học “Dự án đê biển Vũng Tàu - Gò Công trong chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu đồng bằng sông Cửu Long”. 

    17:39 | 06-04-2018 | Xã hội