• Sơn La: Ứng dụng công nghệ thông tin trong chi trả lương hưu

    Từ tháng 12/2019, Bưu điện và Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La ứng dụng công nghệ thông tin trong chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội, nhằm góp phần cải cách thủ tục hành chính, hướng tới sự hài lòng của người dân.

    07:15 | 10-12-2019 | Xã hội

  • Hiệu quả của việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua bưu điện

    Sau hơn ba năm triển khai, công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hằng tháng qua bưu điện đã nhận được sự ủng hộ của người hưởng cũng như các cơ quan chính quyền địa phương bởi tính chuyên nghiệp của đội ngũ chi trả, tính minh bạch và an toàn trong công tác tổ chức và thực hiện.

    08:14 | 15-12-2016 | Xã hội