• Còn nhiều khó khăn trong xây dựng nông thôn mới ở Cao Bằng

    Sau 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Cao Bằng đã đạt được nhiều tiến bộ quan trọng, tuy vậy, xây dựng nông thôn mới ở tỉnh này vẫn còn rất nhiều khó khăn cần tháo gỡ.

    08:06 | 26-07-2019 | Xã hội