• Công bố bản dịch ký tự chữ Champa cổ trên bia đá tại huyện Đắk Pơ

    Ngày 4/10, UBND huyện Đắk Pơ (Gia Lai) tổ chức buổi họp báo Công bố nội dung bản dịch bia đá Champa cổ có niên đại 1438/1439 của thế kỷ XV.

    19:12 | 04-10-2019 | Văn hóa

  • Người Chăm

    Dân tộc Chăm vốn sinh tụ ở duyên hải miền Trung Việt Nam từ rất lâu đời, đã từng kiến tạo nên một nền văn hoá rực rỡ với ảnh hưởng sâu sắc của văn hoá Ấn Ðộ. Ngay từ những thế kỉ thứ XVII, người Chăm đã từng xây dựng nên vương quốc Chăm pa.

    22:34 | 05-04-2017 | 54 dân tộc Việt Nam