• Âm nhạc Việt Nam luôn gắn liền với dân tộc, chủ nghĩa yêu nước

    Hội thảo “60 năm Hội Nhạc sĩ Việt Nam đồng hành cùng dân tộc” đã diễn ra ngày 7/12, tại Hà Nội nhằm đánh giá khách quan, khoa học thành tựu trên các lĩnh vực âm nhạc của Hội Nhạc sĩ Việt Nam; khẳng định vai trò, vị trí của giới nhạc sĩ trong đời sống âm nhạc, văn hóa của đất nước. Đây cũng là dịp để tôn vinh, cổ vũ những người hoạt động âm nhạc Việt Nam tiếp tục cống hiến, đồng hành cùng dân tộc, đề xuất các giải pháp phát triển âm nhạc nước ta trong thời gian tới.

    10:18 | 08-12-2017 | Văn hóa