• Hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng để vượt qua dịch COVID-19

    Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội và lời kêu gọi về sự tương thân tương ái của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong những ngày qua, nhiều địa phương, tổ chức, nhà hảo tâm tại tỉnh Lâm Đồng chung tay thực hiện công tác xã hội, chia sẻ khó khăn cho những đối tượng khó khăn, gia đình chính sách.

    09:05 | 09-04-2020 | Chính sách

  • Dịch COVID-19: Những suất ăn gắn kết tình người

    Dịch bệnh COVID-19 kéo dài khiến nhiều lao động nghèo gặp khó khăn. Cảm thông, thấu hiểu với người nghèo, tại Đà Nẵng, nhiều cá nhân, tập thể đã cùng chung tay tổ chức phát cơm miễn phí cho những lao động nghèo trong giai đoạn dịch bệnh.

    07:14 | 09-04-2020 | Xã hội