• Huyện Củ Chi nâng cao chất lượng sữa bò để tăng tính cạnh tranh

    Tính đến tháng 6/2016, huyện Củ Chi (Thành phố Hồ Chí Minh) có đàn bò sữa trên 66.000 con, cung cấp khoảng 500 tấn sữa/ngày cho các doanh nghiệp chế biến. Hiện nay, các hộ chăn nuôi bò sữa trên địa bàn huyện tập trung vào nâng cao chất lượng sữa. Quy trình chăn nuôi, chăm sóc và lấy sữa được thực hiện kỹ lưỡng, đảm bảo theo tiêu chuẩn của nhà thu mua…

    15:44 | 19-09-2016 | Trang Thành phố Hồ Chí Minh

  • Nâng cao chất lượng sữa bò để tăng tính cạnh tranh

    Đến cuối tháng 4/2016. huyện Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh) có đàn bò sữa gần 6.000 con, tăng 10% so với tổng đàn năm 2015, cung cấp khoảng 500 tấn sữa/ngày cho các doanh nghiệp chế biến với giá dao động từ 11.000 đồng - 12.000 đồng/kg.

    16:43 | 25-04-2016 | Trang Thành phố Hồ Chí Minh