• Nồng ấm "Chương trình giấc mơ Cha Pi"

    Ngày 25/6, Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức “Chương trình Giấc mơ Cha Pi” ngay tại không gian Làng cùng với sự tham gia của đồng bào dân tộc Raglai và các nghệ sỹ của Nhạc viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

    19:17 | 26-06-2017 | Văn hóa