• Phát triển chăn nuôi bò sữa ở Sóc Trăng

    Dự án “Phát triển chăn nuôi bò sữa tỉnh Sóc Trăng” do Chương trình Heifer hỗ trợ đã mang lại hiệu quả tích cực trong chăn nuôi bò sữa, giúp ổn định kinh tế và nâng cao đời sống cho người dân, đặc biệt là đối với các hộ đồng bào dân tộc Khmer.

    15:00 | 22-03-2020 | Xã hội

  • Mô hình chăn nuôi bò sữa giúp các hộ khó khăn, đồng bào dân tộc Khmer thoát nghèo

    Được triển khai từ năm 2014, đến nay, dự án “Phát triển chăn nuôi bò sữa tỉnh Sóc Trăng” do Chương trình Heifer hỗ trợ đã mang lại hiệu quả tích cực trong chăn nuôi bò sữa, cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống và ổn định kinh tế cho người dân, đặc biệt là đối với các hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc Khmer.

    10:25 | 14-09-2019 | Kinh nghiệm làm ăn