• Bắc Giang quan tâm phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

  Tỉnh Bắc Giang dự kiến kế hoạch vốn ngân sách Trung ương, địa phương gần 450 tỉ đồng trong năm 2020 cho thực hiện các dự án, chính sách nhằm cải thiện, nâng cao đời sống, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh.

  08:50 | 07-09-2019 | Xã hội

 • Hỗ trợ sản xuất từ Chương trình 135 giúp giảm hộ nghèo ở Điện Biên

  Điện Biên là tỉnh miền núi, khó khăn bậc nhất của cả nước. Tuy nhiên, nhờ thực hiện tốt các chương trình, dự án xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là chính sách hỗ trợ sản xuất theo Chương trình 135 nên những năm vừa qua, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đã giảm đáng kể.

  11:05 | 05-05-2019 | Xã hội

 • Quảng Ninh phấn đấu hoàn thành Chương trình 135 trong năm 2019

  Năm 2019, tỉnh Quảng Ninh phấn đấu có thêm 12 xã, 14 thôn hoàn thành Chương trình 135 (Chương trình phát triển kinh tế-xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi); không còn xã đặc biệt khó khăn và cơ bản không còn thôn, bản đặc biệt khó khăn; giảm 0,4% tỷ lệ hộ nghèo, tương đương gần 1.400 hộ.

  09:54 | 21-04-2019 | Xã hội

 • Chính phủ ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135

  Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

  22:19 | 22-01-2019 | Xã hội

 • Thái Nguyên khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước đối với công tác dân tộc

  Ngày 17/1, tại Thái Nguyên, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân tộc, 20 năm thực hiện Chương trình 135 và 5 năm thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Chính phủ. Dự chương trình có đại diện lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, các sở, ban, ngành liên quan cùng 9/9 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh.

  19:50 | 17-01-2019 | Chính sách

 • Chương trình 135 - Dấu ấn 20 năm đồng hành với đồng bào dân tộc thiểu số và vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

  Ngày 28/12, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội thảo “Chương trình 135 - Dấu ấn 20 năm đồng hành với đồng bào dân tộc thiểu số và vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông dự và chủ trì Hội thảo.

  19:00 | 28-12-2018 | Xã hội

 • Chương trình 135 góp phần thay đổi diện mạo nông thôn vùng cao Tuyên Quang

  Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”, người dân tham gia tất cả các công đoạn từ lựa chọn danh mục công trình đến giám sát thực hiện, vận hành quản lý duy tu bảo dưỡng công trình..., nguồn vốn từ chương trình 135 được huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) phát huy hiệu quả tối đa, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn vùng cao.

  14:54 | 28-12-2018 | Xã hội

 • Xã Trung Yên đổi thay nhờ nguồn vốn Chương trình 135

  Đời sống của người dân xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang hôm nay đã có nhiều đổi thay, thu nhập bình quân đầu người từng bước được nâng lên, diện mạo nông thôn đang đổi thay từng ngày. Đây là kết quả có sự đóng góp quan trọng của nguồn vốn Chương trình 135.

  07:32 | 25-12-2018 | Chính sách

 • Nghệ An thực hiện Chương trình 135 hiệu quả

  Tỉnh Nghệ An đang triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt Chương trình 135, trong đó có việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các dự án thành phần của Chương trình 135; rà soát, đánh giá việc thực hiện các chính sách hiện hành liên quan đến Chương trình 135. Trên cơ sở đó, tỉnh đề xuất tích hợp, sửa đổi bổ sung hoặc bãi bỏ các chính sách theo hướng tập trung, gọn đầu mối.

  15:30 | 30-11-2018 | Chính sách

 • Chương trình 135 góp phần giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số Yên Bái

  Nhiều năm qua, nguồn vốn từ Chương trình 135 đã góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững cho người dân vùng cao Yên Bái, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ đó, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở Yên Bái từng bước được cải thiện, làm thay đổi diện mạo các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

  08:57 | 25-11-2018 | Xã hội

 • Xã nghèo Bình An khởi sắc nhờ nguồn vốn Chương trình 135

  Những năm qua, nguồn vốn Chương trình 135 được phát huy hiệu quả tại xã Bình An, huyện Lâm Bình (Tuyên Quang). Bên cạnh việc tuyên truyền người dân hiểu về lợi ích của các công trình mang lại để chung tay quản lý, sử dụng, chính quyền xã Bình An ưu tiên lựa chọn các đầu điểm xây dựng công trình cấp thiết nhất, có tính lan tỏa để đầu tư. Nhờ đó đời sống, thu nhập của người dân ngày một nâng cao, góp phần làm thay đổi diện mạo xã miền núi đặc biệt khó khăn này.

  09:13 | 12-11-2018 | Xã hội

 • Giảm nghèo đa chiều vùng dân tộc thiểu số có sự đóng góp lớn của Chương trình 135

  Những đổi mới trong chính sách giảm nghèo của Việt Nam những năm gần đây bước đầu đã tạo ra những chuyển biến căn bản để hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững. Đến cuối năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn các tỉnh phía Bắc giảm còn 13,12% (giảm 5,36% so với cuối năm 2015), tỷ lệ cận nghèo là 9,24% (tăng 0,42% so với cuối năm 2015).

  09:15 | 06-06-2018 | Chính sách

 • Cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình 135 ở khu vực miền núi phía Bắc

  Ngày 1/6, tại thành phố Lào Cai, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai tổ chức "Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Chương trình 135 và báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc các tỉnh, thành phố miền núi phía Bắc". Hội thảo là cơ hội để 19 tỉnh miền núi phía Bắc trao đổi cách làm hay, học tập kinh nghiệm tốt trong triển khai thực hiện Chương trình 135 (Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững) tại địa phương.

  14:00 | 01-06-2018 | Xã hội

 • Sơn La lồng ghép vốn để triển khai hiệu quả Chương trình 135

  Sau gần 20 năm thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa (gọi tắt là Chương trình 135), cùng với các nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước và sự đóng góp của người dân, việc triển khai Chương trình 135 tại tỉnh Sơn La đã và đang mang lại nhiều kết quả nổi bật, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững, giảm khoảng cách phát triển giữa các vùng miền như mục tiêu của chương trình đã đề ra.

  09:13 | 05-04-2018 | Xã hội

 • Cần làm rõ việc cung ứng con giống hỗ trợ hộ nghèo không đảm bảo chất lượng ở Định Hóa

  Thực hiện Dự án “Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 năm 2017”, các hộ nghèo, cận nghèo tại ba xã Kim Phượng, Kim Sơn và Quy Kỳ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên được hỗ trợ bò giống sinh sản để phục vụ chăn nuôi, phát triển kinh tế. Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận và đưa bò về nuôi, nhiều hộ dân phát hiện bò phát bệnh lở mồm long móng.

  10:14 | 08-03-2018 | Xã hội

 • Bản Mù đã sáng

  Trong 5 năm thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II (2011 - 2015) và giai đoạn tiếp theo, cùng với việc lồng ghép nguồn với các chương trình, dự án khác đã góp phần thực hiện tốt mục tiêu xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho đồng bào Mông ở xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu, Yên Bái.

  14:09 | 30-09-2017 | Xã hội

 • 2139 xã vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020

  Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 900/QĐ-TTg phê duyệt danh sách 2.139 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu của 46 tỉnh vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020.

  10:04 | 22-06-2017 | Chính sách

 • Tăng cường công tác quản lý nguồn vốn trong thực hiện Chương trình 135

  Ngày 10/3, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp với Ban Phát triển - Đại sứ quán Ailen tổ chức Hội thảo về tăng cường công tác quản lý đối với nguồn lực của Chính phủ Ailen cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 và chia sẻ kinh nghiệm đối với các địa phương qua kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước kiểm toán nguồn vốn hỗ trợ của Chính phủ Ailen.

  16:14 | 13-03-2017 | Chính sách

 • Hiệu quả bước đầu từ chương trình 135 giai đoạn III ở huyện miền núi Quỳ Châu

  Quỳ Châu là một trong những huyện miền núi của tỉnh Nghệ An tiếp tục thực hiện chương trình 135 giai đoạn III(2016-2020).

  09:13 | 06-02-2017 | Du lịch

 • Tuyên Quang: Xã 135 đạt chuẩn nông thôn mới

  Là xã vùng sâu vùng xa của tỉnh Tuyên Quang, xã Côn Lôn, huyện Na Hang nhiều năm là địa phương thuộc diện phải nhận hỗ trợ từ Chương trình 135, tỷ lệ hộ nghèo của xã luôn nằm trong tốp những xã có tỷ lệ cao nhất.

  12:03 | 28-12-2016 | Du lịch