• Thúc tiến độ dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc

    Bộ Xây dựng thông tin, nếu các hạng mục trong dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc không hoàn thành trước 30/6/2022 sẽ không được Kiểm toán nhà nước xác minh kết quả làm cơ sở để Ngân hàng Thế giới (WB) giải ngân theo quy định của Hiệp định tài trợ.

    15:00 | 24-05-2022 | Xã hội