• Cho vay "tàu 67" cần hướng theo mô hình nông nghiệp cao

    Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) hiện chiếm gần 50% tổng dư nợ cho vay đầu tư phục vụ Chính sách phát triển Thủy sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP (Nghị định 67) của Chính phủ.

    09:21 | 11-09-2017 | Chính sách

  • Hiệu quả từ Nghị định 67 về chính sách phát triển thủy sản

    Sau 3 năm triển khai Nghị định số 67/2014/NĐ-CP (Nghị định 67) của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, đến nay đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Số lượng tàu đánh bắt xa bờ đã được nâng cấp và hiện đại hóa hơn, hiệu quả sau mỗi chuyến vươn khơi cũng cao hơn so với trước.

    16:33 | 04-08-2017 | Chính sách