• Bảo tồn và phát huy giá trị Cụm di tích lịch sử Nam Ô

    Ngày 27/3, lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng đã trao Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp thành phố là Cụm di tích lịch sử Nam Ô cho đại diện chính quyền và nhân dân phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

    13:32 | 27-03-2021 | Văn hóa