• Đã xuất cấp hơn 36.000 tấn gạo cho các địa phương

    Ngày 29/10, Bộ Tài chính cho biết đến ngày 24/10 đã thực hiện quyết định của các cấp có thẩm quyền, các Cục dự trữ nhà nước khu vực đã hoàn thành xuất cấp 36.369 tấn gạo cho các địa phương.

    14:08 | 29-10-2022 | Xã hội