• Nhiều du khách chọn Hà Giang là điểm đến du Xuân

    Nhiều du khách đã trực tiếp hoặc thông qua các công ty du lịch để đăng ký với các cơ sở dịch vụ, điểm du lịch, nhà hàng, khách sạn tại Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) để nghỉ dưỡng, du Xuân.

    19:14 | 02-02-2022 | Du lịch