• Du lịch Trà Vinh: Thuận thiên để phát triển bền vững

    Nhằm tạo ra những sản phẩm du lịch khác biệt với các tỉnh, thành phố ở Đồng bằng sông Cửu Long, giúp người dân nông thôn tăng thu nhập, góp phần thay đổi mạnh mẽ bộ mặt vùng nông thôn, những năm gần đây, tỉnh Trà Vinh chủ trương phát triển nhiều mô hình du lịch "thuận thiên" gắn kết với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hai mô hình phát triển du lịch "thuận thiên" đã và đang được Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế và du lịch Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ tỉnh Trà Vinh xây dựng là mô hình Cồn Chim và điểm du lịch "tự thân" Cồn Hô, được đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh tham quan, trải nghiệm.

    09:09 | 24-05-2022 | Du lịch