• Nhiều triển vọng với xuất khẩu trái cây Việt Nam ​(Bài cuối): Cần chính sách mở làm lực đẩy

    Ngoài những nỗ lực nâng cao chất lượng cho sản phẩm trái cây Việt Nam, thì ngành hàng trái cây vẫn rất cần những chính sách cụ thể của Chính phủ nhằm đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu trái cây nhiệt đới của Việt Nam ra thế giới; trong đó, những vấn đề cấp bách hiện nay thúc đẩy ngành trái cây chính là đầu tư hệ thống logistics và vùng nguyên liệu đủ lớn để ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, thu hoạch.

    14:49 | 31-12-2017 | Xã hội