• Xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

    Sáng 2/8, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp phối hợp với Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức Hội thảo tập huấn về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và góp ý dự thảo sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ.

    15:54 | 03-08-2017 | Xã hội