• Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam đưa 266,8 triệu cổ phiếu lên HOSE

    Ngày 18/1, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đã tổ chức Lễ trao quyết định niêm yết và phiên giao dịch chính thức cổ phiếu cho Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (Gelex). Theo đó, Gelex đã thực hiện niêm yết 266,8 triệu cổ phiếu, với mã: GEX và mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu.

    08:50 | 19-01-2018 | Trang Thành phố Hồ Chí Minh