• Đặc sản đường thốt nốt

    Đường Thốt nốt, loại đường đặc sản được nấu từ mật hoa và quả của cây thốt nốt nổi tiếng của vùng đồng bào Khmer ở huyện Tịnh Biên tỉnh An Giang. Vụ thốt nốt ở đây được tính từ tháng 10 âm lịch năm này đến Hội Vía Bà của An Giang – tức là đến tháng Tư âm lịch năm sau. Cây thốt nốt gắn liền với cuộc sống của bà con Khmer.

    06:00 | 23-09-2018 | Đặc sản địa phương

  • Cây thốt nốt Nam Bộ

    Đối với người Khmer ở Nam Bộ, thốt nốt là một loại cây đặc biệt, có tính biểu trưng cao và là một phần không thể thiếu trong đời sống của đồng bào.

    16:13 | 29-10-2016 | 54 dân tộc Việt Nam