• Mạy Coong, cây nông vụ của người Tày Bắc Hà

    Trong chuyến khảo sát vùng cao Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, chúng tôi vô cùng thích thú khi được tới thăm cây Mạy Coong, một cây báo hiệu mùa vụ của người Tày nơi đây.

    11:34 | 24-08-2020 | 54 dân tộc Việt Nam