• Thơm lừng hương vị cá khoai Cái Đôi Vàm

    Cá khoai trở thành đặc sản xứ biển, có sức hấp dẫn lạ kỳ níu chân du khách mỗi khi đến với vùng đất cuối trời phương Nam…

    06:00 | 26-01-2018 | Đặc sản địa phương

  • Đăng ký nhãn hiệu tập thể "Cá khoai Cái Đôi Vàm – Cà Mau"

    Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau vừa công bố Quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể “Cá khoai Cái Đôi Vàm - Cà Mau” cho huyện Phú Tân.

    14:43 | 25-08-2017 | Đặc sản địa phương