• Bình Thuận công nhận 30 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

  UBND tỉnh Bình Thuận vừa có Quyết định công nhận 30 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Thuận năm 2022 và tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2022.

  12:00 | 19-07-2022 | Kinh nghiệm làm ăn

 • Ông Phan Văn Đăng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận

  Sáng 11/5, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2016- 2021 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề (lần thứ 11) để thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền và thông qua một số nghị quyết quan trọng.

  11:34 | 11-05-2021 | Xã hội

 • Binh Thuận tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững

  Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 2/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã đi được nửa chặng đường. Các chính sách giảm nghèo phát huy hiệu quả hỗ trợ người nghèo, nhất là ở các vùng dân tộc thiểu số phát triển sản xuất. Tuy nhiên, để đảm bảo mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho người nghèo, Bình Thuận tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mang tính bền vững, thiết thực hơn.

  09:23 | 23-12-2018 | Xã hội