• Đề xuất điều chuyển vốn nhiều dự án chậm giải ngân ở Đắk Nông

    Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông và một số chủ đầu tư tại các huyện, thành phố đang đề xuất Sở Kế hoạch và Đầu tư Đắk Nông tham mưu UBND tỉnh cắt giảm, điều chuyển vốn không giải ngân được tại một số dự án sang các dự án có tỷ lệ giải ngân tốt hơn.

    10:32 | 14-09-2023 | Chính sách