• Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV: Bầu nhiều chức danh quan trọng của Quốc hội

    Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ nhất, sáng 21/7, Quốc hội làm việc tại Hội trường, nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước.

    06:32 | 21-07-2021 | Xã hội