• Kiên Giang điều chỉnh phạm vi, diện tích các phân khu trong Khu Bảo tồn biển Phú Quốc

  Tỉnh Kiên Giang quyết định điều chỉnh phạm vi, diện tích các phân khu trong Khu Bảo tồn biển Phú Quốc có tổng diện tích 40.909,47 ha thuộc Vườn Quốc gia Phú Quốc, tăng 14.064,3 ha so với trước đó, gồm 3 phân khu: bảo vệ nghiêm ngặt, phục hồi sinh thái, dịch vụ - hành chính và vùng đệm.

  14:44 | 24-08-2020 | Chính sách

 • Nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn biển Việt Nam (Bài cuối)

  Hiện nay, các khu bảo tồn biển ở Việt Nam đang phải đối mặt với những mối đe dọa nghiêm trọng về ô nhiễm, động đất và đánh bắt cá theo lối hủy diệt, xây dựng cơ sở hạ tầng cho du lịch... Vậy thực trạng công tác bảo tồn biển Việt Nam hiện nay ra sao? Thời gian tới cần có những định hướng thế nào để nâng cao hiệu quả quản lý và hướng tới bảo tồn đa dạng sinh học môi trường biển bền vững, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo. 

  08:27 | 25-11-2017 | Xã hội

 • Kiên Giang tăng cường quản lý Khu bảo tồn biển Phú Quốc

  Tỉnh Kiên Giang triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường quản lý Khu bảo tồn biển Phú Quốc nhằm ổn định, hài hòa, bảo tồn thiên nhiên khu bảo tồn biển này bền vững trong điều kiện đang phát triển kinh tế, đặc biệt là phát triển du lịch trên địa bàn Phú Quốc.

  09:56 | 14-09-2017 | Xã hội