• Dạy tiếng Khmer trong dịp hè nhằm gìn giữ bản sắc dân tộc

    Phó Vụ Trưởng Vụ Dân tộc và Tôn giáo, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ Thạch Muni cho biết: Để việc giảng dạy chữ Khmer trong các trường trung học phổ thông dân tộc nội trú đồng bằng sông Cửu Long đạt hiệu quả, những năm qua Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nỗ lực biên soạn sách giáo khoa, sách hướng dẫn giảng dạy tiếng Khmer và cải cách hoàn toàn cho toàn cấp tiểu học. 

    09:31 | 02-06-2015 | Xã hội