• Sơn La: Ứng dụng công nghệ thông tin trong chi trả lương hưu

    Từ tháng 12/2019, Bưu điện và Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La ứng dụng công nghệ thông tin trong chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội, nhằm góp phần cải cách thủ tục hành chính, hướng tới sự hài lòng của người dân.

    07:15 | 10-12-2019 | Xã hội