• Điểm tựa cho đồng bào Mông nơi vùng biên

    Đến bản Minh Châu, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong (Nghệ An) ai cũng biết cán bộ trẻ Xồng Bá Cha (35 tuổi), người dân tộc Mông, làm Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Tri Lễ.

    13:00 | 13-07-2019 | Xã hội