• Anh Võ Văn Tiến nuôi chồn hương cho lợi nhuận đến 200 triệu đồng/năm

    Tại ấp Xóm Đình, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông (tỉnh Tiền Giang), nổi tiếng mô hình nuôi chồn hương hay còn gọi là cầy hương, cầy xạ, chồn mướp của anh Võ Văn Tiến. Mô hình này đã giúp gia đình anh Tiến thu lợi nhuận từ 150-200 triệu đồng/năm trở lên

    16:23 | 25-10-2021 | Kinh nghiệm làm ăn