• Du lịch và nông nghiệp Đà Nẵng đồng hành phát triển

    Ngày 28/4, hai mô hình thí điểm khai thác dịch vụ du lịch kết hợp phát triển nông nghiệp của thành phố Đà Nẵng là Bana Rita Glamping Farm và An Phú Farm chính thức đi vào hoạt động tại xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang.

    19:42 | 28-04-2023 | Du lịch