• 23.000 ha lúa được bao tiêu nhờ Dự án VnSAT

    Sau 2 năm thực hiện Dự án “Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam” (VnSAT), tổng diện tích lúa được doanh nghiệp bao tiêu là 23.000 ha trên tổng số 50.000 ha mục tiêu của dự án, lợi nhuận tăng 14% so với chưa áp dụng. Thông tin trên được ông Đặng Minh Cường, Phó Giám đốc Dự án VnSAT cho biết tại hội nghị tổng kết năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018 của dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức ngày 22/3 tại thành phố Cần Thơ.

    18:18 | 22-03-2018 | Kinh nghiệm làm ăn