• Tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong học tập, làm theo tư tưởng của Người

    Trên khắp cả nước trong những ngày này đang có nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018). Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, nhiều địa phương trong cả nước đã có những cách làm hay để tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

    06:32 | 19-05-2018 | Xã hội