• Chủ động triển khai công tác ứng phó với bão, mưa lũ

    Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, mưa lũ lớn trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, bảo vệ an toàn tính mạng của nhân dân, hạn chế thiệt hại. Đó là nội dung công điện số 1311/CĐ-TTG về việc chủ động triển khai công tác ứng phó với bão, mưa lũ, vừa được Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký ngày 6/10.

    15:15 | 06-10-2021 | Xã hội