• Bến Tre khai thác có hiệu quả vùng nuôi thủy sản theo hướng an toàn

    Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre Nguyễn Hữu Lập cho biết, tỉnh xác định liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất là những giải pháp quan trọng để phát triển ngành thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong, ngoài nước và thích ứng với biến đổi khí hậu.

    15:07 | 07-11-2017 | Xã hội