• Điều động, phê chuẩn nhân sự Hội đồng Dân tộc và Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

    Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 678/NQ-UBTVQH14 Điều động, phê chuẩn Ủy viên chuyên trách Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV và Nghị quyết số 679/NQ-UBTVQH14 Phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIV.

    18:44 | 25-04-2019 | Chính sách

  • Ủy ban Tư pháp của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 6

    Ngày 01/8/2017, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã họp phiên toàn thể lần thứ 6 để thẩm tra các tờ trình của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật lý lịch tư pháp.

    11:08 | 02-08-2017 | Xã hội