• Tuyên Quang xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo

    Ngày 21/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

    12:50 | 21-12-2021 | Xã hội